Programa
Tvarumo ataskaitų rengimas – kaip pasiruošti ir kokią informaciją pateikti?

Spalio 9 d.
9.30–11.00

ESG (angl. Environmental, social and governance) reguliacinė aplinka ES ir Lietuvoje

  • ES 2050 tikslas ir kaip jo siekiama?
  • Kaip keisis ESG reguliavimas Lietuvoje?
  • Tvarumo ataskaitų vaidmuo
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.15

ESRS – nauji privalomi tvarumo ataskaitų teikimo standartai

  • Kokie žingsniai esminiai ir kaip įmonėms juos atlikti, kad pasiruoštų ataskaitų teikimui?
12.15–13.15 Pietūs
13.15–14.15

Tvarumo ataskaitų struktūra

  • Europos tvarumo ataskaitų teikimo standartų (ESRS) apžvalga: kokią informaciją įmonės turės įtraukti ir kokios lengvatos numatomos?
  • Dvigubo reikšmingumo vertinimas
  • Situacijos analizė ir trūkumų nustatymas: nuo ko pradėti įmonės esamos situacijos vertinimą ir kaip nustatyti, ko trūksta?
  • Ataskaitų struktūros pavyzdžiai
14.15–14.30 Pertrauka
14.30–16.00

Dvigubo reikšmingumo vertinimas praktiškai

  • Kaip atlikti dvigubo reikšmingumo analizę - nustatyti svarbiausius įmonės kuriamus poveikius aplinkai ir žmonėms bei įvertinti reikšmingas tvarumo srities finansines rizikas bei galimybes?
  • Dalyvių klausimai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva