UAB „Verslo žinios“ organizuojamų renginių sąlygos

Galioja nuo 2019.01.09

1. Registracija įrenginius

1.1. Užsiregistruoti į UAB „Verslo žinios“ organizuojamą renginį (mokymus, seminarą, „Verslo pusryčius“, dirbtuves, forumą, konferenciją, toliau – „Verslo žinių“ renginys) galima renginių tinklalapiuose akademija.vz.ltkonferencijos.vz.ltverslodirbtuves.vz.lt, el. paštu [email protected], tel. (8 5) 252 6399, redakcijoje adresu J. Jasinskio g. 16A, Vilnius.

1.2. Renginio dalyvis pateikia duomenis, reikalingus registracijai į „Verslo žinių“ renginį ir sąskaitai faktūrai išrašyti: dalyvio vardą, pavardę, įmonės pavadinimą, įmonės kodą, PVM mokėtojo kodą, įmonės adresą, dalyvio kontaktinį telefoną, dalyvio el. pašto adresą, el. pašto adresą sąskaitai faktūrai pateikti.

2. Renginio dalyvio mokestis

2.1. Užsakymo metu dalyvio mokestis nustatomas pagal tuo metu galiojančius „Verslo žinių“ renginių dalyvio įkainius. Renginio dalyvio kainos skelbiamos tinklalapiuose akademija.vz.ltkonferencijos.vz.ltverslodirbtuves.vz.lt.

3. Sumokėjimas uždalyvavimą renginyje

3.1. Už dalyvavimą renginyje galima mokėti banko kortele arba per e. banką – registruojantis į renginį tinklalapiuose akademija.vz.ltkonferencijos.vz.ltverslodirbtuves.vz.lt, arba pavedimu pagal pateiktą PVM sąskaitą faktūrą joje įrašytais terminais, mokėjimo paskirtyje nurodant sąskaitos faktūros numerį.

4. REGISTRACIJOS ATŠAUKIMAS

4.1.Registracijos vėliausiai galima atsisakyti likus 5 (penkioms) darbo dienoms iki renginio. Vėliau pinigai negrąžinami.

Sąskaitos faktūros neapmokėjimas nereiškia registracijos atšaukimo. Registraciją atšaukti galima el. paštu [email protected] arbe telefonu (8 5) 252 6399.

4.3.Registracijos atšaukimas įforminamas kreditine PVM sąskaita faktūra. Sumokėta pinigų suma grąžinama į dalyvio nurodytą sąskaitą banke.

5. Tiesioginė rinkodara ir asmens duomenų tvarkymas

5.1. Registruojantis pateiktas dalyvio el. pašto adresas ar telefono numeris gali būti naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais pristatant „Verslo žinių“ paslaugas. Dalyvis gali bet kada išreikšti nesutikimą spustelėjęs „Verslo žinių“ atsiųsto el. laiško apačioje esančią nuorodą „Atsisakyti visų pasiūlymų“, el. paštu [email protected] arba telefonu (8 5) 252 6399.

5.2. Dalyvis turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais, nenurodydamas nesutikimo motyvų, taip pat raštu prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius asmens duomenis.

5.3. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL 2016 L 119, p. 1) ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu.

5.4. „Verslo žinių“ renginyje gali būti fotografuojama, filmuojama, todėl renginio dalyviai gali būti matomi renginio nuotraukose ar vaizdo įrašuose, šios nuotraukos ar vaizdo įrašai gali būti paskelbti viešai laikraštyje „Verslo žinios“, portale vz.lt, „Verslo žinių“ „Facebook“ ar „Linkedin“ paskyrose arba žurnale „Verslo klasė“.

6. Renginio atšaukimas ar vietos ir datos keitimas

6.1. „Verslo žinios“ privalo ne vėliau kaip prieš 7 kalendorines dienas informuoti dalyvį apie neįvyksiantį renginį ar jo datos arba vietos keitimą.

6.2. Jei renginys neįvyksta, „Verslo žinios“ įsipareigoja pateikti kreditinę sąskaitą faktūrą ir grąžinti sumokėtą dalyvio mokestį į dalyvio nurodytą sąskaitą banke.

6.3. Jei keičiama reginio vieta ar data, dalyvis per tris kalendorines dienas nuo „Verslo žinių“ pranešimo gavimo dienos turi teisę atšaukti registraciją. Jam bus pateikta kreditinė sąskaita faktūra ir sumokėtas dalyvio mokestis grąžintas į dalyvio nurodytą sąskaitą banke.

7. Turinio nuosavybė

7.1. Visas „Verslo žinių“ renginyje pateikiamas turinys priklauso UAB „Verslo žinios“ ir jokios turinio intelektinės nuosavybės teisės nėra perduodamos „Verslo žinių“ renginio dalyviui.

8. Informacija

8.1. Produktų pardavimo skyrius teikia visą reikalingą informaciją darbo dienomis 8.30–17.30 val. tel. (85) 252 6330, 252 6408, el. paštu [email protected] arba adresu J.Jasinskio g. 16A, Vilnius.

 

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva