Programa
Bendrovių valdysena. Valdybos uždaviniai

Rugsėjo 11 d.
9.00–09:30 Registracija
9.30–11.00

Įvadas. Pagrindinės valdysenos sąvokos

 • Prastos valdysenos pasekmės, pavyzdžiai
 • Esminiai valdysenos principai
 • Praktinė užduotis
 • Valdybos vieta ir vaidmuo
 • Valdysenos diegimo „taikiniai“
 • Diskusija, išvados
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30

Pagrindiniai valdybos uždaviniai. Strategija

 • Pagrindiniai valdybos uždaviniai
 • Strategijos sąvoka. Misija, vizija
 • Organizacinė kultūra ir vertybės
 • Strateginė analizė. Strateginės alternatyvos. Diskusija
 • Valdymas paremtas tikslais. Strategijos, tikslų ir veiksmų ryšys. Diskusija
 • Rodikliai, praktinė užduotis
12.30–13.30 Pietūs
13.30–15.00

Strategija ir valdymas paremtas tikslais. Strategijos įgyvendinimo ir veiklos priežiūra. Vidaus kontrolės sistema. Rizikos valdymas. Efektyvus bendrovės valdymas

Strategija ir valdymas paremtas tikslais. Apibendrinimas

 • Apibendrinimas, išvados

Strategijos įgyvendinimo ir veiklos priežiūra

 • Veiklos planavimas, diskusija
 • Strategijos ir veiklos rezultatų priežiūros schema. Diskusija
 • Planavimo metodai. Tradicinis biudžetas ir lankstus biudžetas. Diskusija
 • Strateginių projektų valdymas. Diskusija

Vidaus kontrolės sistema. Rizikos valdymas

 • Vidaus kontrolės Sistema.
 • Rizikos valdymas. Praktinis pavyzdys
 • Veiklos politikos. Praktinis pavyzdys
 • Diskusija

Efektyvus bendrovės valdymas

 • Valdybos įgaliojimai
 • Vadovybės įgaliojimai
 • Sprendimo priėmimo limitai. Praktinis pavyzdys
 • Organizacijos struktūra
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–17.00

Valdybos veikla. Gerosios praktikos diegimas. Išvados

Valdybos veikla

 • Praktinis uždavinys
 • Valdybos formavimas
 • Valdybos pirmininko vaidmuo
 • Valdybos veiklos planas
 • Valdybos darbo reglamentas. Praktinis pavyzdys
 • Valdybos posėdis. Nutarimai. Praktinė užduotis
 • Protokolas ir nutarimų suvestinė. Praktinis pavyzdys
 • Valdybos veiklos vertinimas. Praktinis pavyzdys
 • Diskusija

Gerosios praktikos diegimas. Išvados

 • Praktinė užduotis
 • Gerosios praktikos diegimas
 • Išvados

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva