Bendrovių valdysena. Valdybos uždaviniai

 • Kokie esminiai valdybos, kaip kolegialaus organo, prižiūrinčio vadovybės veiklą, uždaviniai
 • Kaip veikia efektyvi valdyba, apibrėžiant valdybos pirmininko vaidmenį ir darbo reglamentą, tinkamai įforminant sprendimus bei vertinant valdybos narių veiklą
 • Kaip diegti gerąją bendrovių valdysenos praktiką, kuri nukreiptų vadovybę strategijos įgyvendinimo link
Rugsėjo 11 d.
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Apie mokymus

Apie bendrovių valdysenos svarbą plačiau kalbėti pradėta po 2000 m. įvykusių tarptautinių skandalų, nuskambėjusių visame pasaulyje - „Enron“, „WorldCom“ ir „Lehman Brothers“ (Jungtinės Valstijos), „Parmalat“, „SwissAir“ ir VW (Europa), „Olympus“ (Japonija). Šie įvykiai parodė, kaip netinkama bendrovių valdysena ir organizacinė kultūra, paremta trumpalaikiais tikslais ir tiesiog godumu, nulemia bendrovių žlugimą.

Lietuvoje bendrovių valdysenos temą išjudino Ekonominio Bendradarbiavimo ir Plėtros Organizacija (EBPO). Tik Lietuvai pareiškus ketinimus tapti EBPO nare 2014 m. ir po EBPO ekspertų išvadų buvo suvokta, kad laukia dideli darbai būtent bendrovių valdysenos srityje, visų pirma, valstybės valdomose įmonėse. Po ekonominės krizės atsigavusios privačios įmonės susidūrė su kitokio pobūdžio sunkumais, pavyzdžiui, bendrovių steigėjai pradėjo pasitraukti nuo aktyvaus (vadovaujančio) vaidmens, ar po sparčios plėtros bendrovės pradėjo stagnuoti, ar bendrovių valdymas tapo pernelyg sudėtingas.

Mokymuose susipažinsite su pagrindinėmis bendrovių valdysenos sąvokomis ir principais, drauge apžvelgsime pagrindinius valdybos, kaip kolegialaus organo, prižiūrinčio vadovybės veiklą, uždavinius:

 • Bendrovės strategijos, tikslų ir veiksmų nustatymas ir veiklos vykdymo priežiūra, užtikrinant kryptingą, tikslingą ir rezultatyvią bendrovės vadovybės veiklą – šiai temai skirsime ypatingą dėmesį
 • Bendrovės vadovybės formavimas, įgalinimas ir ugdymas
 • Efektyvus bendrovės valdymas, užtikrinant nuolatinį valdymo struktūros tobulinimą, vadovybės veiklos vertinimą ir ugdymą
 • Atlygio politikos nustatymas, užtikrinant ryšį su ilgalaikiais tikslais, taip pat ir veiklos rezultatais ir etiška elgsena
 • Rizikų valdymo ir vidaus kontrolės sistemos vientisumas, siekiant atitikties - valstybės ir akcininkų - reikalavimams bei įgyvendinant strateginius tikslus
 • Interesų konfliktų valdymas, užtikrinant etišką darbuotojų elgesį
 • Komunikacijos su interesų šalimis, įskaitant klientus, darbuotojus, akcininkus, priežiūra.

Mokymuose išsamiai nagrinėsime valdybos veiklos klausimus:

 • Valdybos formavimas, sutelkiant skirtingų sričių profesionalus
 • Efektyvus valdybos veiklos valdymas, apibrėžiant valdybos pirmininko vaidmenį ir darbo reglamentą, tinkamai įforminant sprendimus bei vertinant valdybos narių veiklą.

Taip pat sužinosite, nuo ko reikėtų pradėti, diegiant gerąją bendrovių valdysenos praktiką ir siekiant efektyvios valdybos veiklos, nukreipiančios vadovybę strategijos įgyvendinimui ir prižiūrinčios jos įgyvendinimą.

Mokymus iliustruosime praktiniais pavyzdžiais bei praktinėmis užduotimis.

Mokymai skirti:

 • įmonių savininkams, įmonių vadovams ir valdybų nariams.

Mokymuose jūsų bus ne daugiau kaip 14. Mokymų dalyviams išduodamas sertifikatas.​

Mokymus veda

Nerijus Datkūnas, įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas. UAB „Finance United“ ir „Meta Team“ partneris. Šiuo metu Nerijus yra UAB „Grinda“, AB „Kelių priežiūra“ valdybos narys, 2017-2019 m. ėjo „Lietuvos pašto“ ir „Invegos“ valdybos pirmininko pareigas, taip pat turi virš 10 metų valdybos nario patirties įvairiose valdybose.

Nerijus 9-erius metus vadovavo mobiliojo ryšio operatorės „Omnitel“ finansams, iki tol 8-erius metus ėjo finansų vadovo pareigas „Utenos trikotaže“.

Nerijus yra „Finansų analitikų asociacijos“ valdybos narys (nuo 2013 m.), buvęs prezidentas (2017-2019), taip pat International Coaching Federation (ICF) Lietuvos skyriaus valdybos narys.

Lektoriai

photo
Nerijus Datkūnas
Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas

Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas. UAB „Finance United“ ir „Meta Team“ partneris. Šiuo metu Nerijus yra UAB „Grinda“, AB „Kelių priežiūra“ valdybos narys, 2017-2019 m. ėjo „Lietuvos pašto“ ir „Invegos“ valdybos pirmininko pareigas, taip pat turi virš 10 metų valdybos nario patirties įvairiose valdybose.

Nerijus 9-erius metus vadovavo mobiliojo ryšio operatorės „Omnitel“ finansams, iki tol 8-erius metus ėjo finansų vadovo pareigas „Utenos trikotaže“.

Nerijus yra „Finansų analitikų asociacijos“ valdybos narys (nuo 2013 m.), buvęs prezidentas (2017-2019), taip pat International Coaching Federation (ICF) Lietuvos skyriaus valdybos narys.

Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas

Programa

9.00–09:30 Registracija
9.30–11.00

Įvadas. Pagrindinės valdysenos sąvokos

 • Prastos valdysenos pasekmės, pavyzdžiai
 • Esminiai valdysenos principai
 • Praktinė užduotis
 • Valdybos vieta ir vaidmuo
 • Valdysenos diegimo „taikiniai“
 • Diskusija, išvados

Kaina

Dalyvio mokestis

392 Eur
+ PVM Įprasta kaina 560 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki liepos 10 d.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva