Programa
Darbdavio įvaizdžio strategija: pagrindiniai elementai ir strategijos kūrimo procesas

Balandžio 30 d.
9.30–10.30

Kas yra ir kam reikalingas darbdavio prekės ženklas? Kaip jis veikia ir kokia jo vieta bendroje įmonės strategijos struktūroje? Esminiai darbdavio įvaizdžio strategijos elementai

10.30–11.00

Kaip pritaikyti standartinę strateginio planavimo struktūrą formuojant darbdavio prekės ženklo strategiją?

11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.30

Situacijos analizė: išorinių faktorių analizė, vidiniai tyrimai ir apklausos – kaip viską pasidaryti savarankiškai?

12.30–13.00

Tikros (ne formalios) įmonės ideologijos (vertybės, misija, vizija) svarba formuojant darbdavio įvaizdžio strategiją

13.00–14.00 Pietūs
14.00–15.15

Strateginių sesijų organizavimas – strateginių sesijų struktūra, užduotys, procesai:

1) įmonės ideologijos strateginė sesija;
2) darbdavio prekės ženklo vizijos strateginė sesija;
3) konkrečių problemų sprendimo strateginės sesijos.

15.15–15.30 Pertrauka
15.30–16.00

Darbdavio strategijos projektavimas – strateginio dokumento forma ir struktūra

16.00–16.30

Strategijos įgyvendinimo planavimas: veiksmų plano sudarymas

16.30–17.00

Darbdavio įvaizdžio vidinės ir išorinės komunikacijos planavimas

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva