Programa
Efektyvus transporto įmonės valdymas

Vasario 27 d.
9.30–11.00

Įžanga

  • Esminių elementų pristatymas efektyviai transporto įmonei
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.00

Rodiklių sistema

  • Problemų eskalavimas
  • Susirinkimų sistema
  • Problemų sprendimas
12.00–13.00 Pietūs
13.00–14.30

Transporto ir kitų vadybininkų darbo standartizavimas

  • Kaip daryti dienos nuotraukas?
  • Krūvio įvertinimas ir suskaičiavimas
14.30–14.45 Pertrauka
14.45–16.00

 Procesų analizė transporto įmonėje

  • Kaip optimizuoti procesus?
  • Kaip įtraukti darbuotojus į procesų tobulinimą?
  • Vadovų vaidmuo procesų valdyme
16.00–17.00

Praktine patirtimi apie efektyvius procesus transporto įmonėse dalinsis Ramūnas Stanišauskas, SmartLynx („Avia Solutions“ grupė)

  • Transporto sektoriuje viskas skaičiuojama valandomis ir minutėmis. Kaip jūsų įmonės valdymo procesai pritaikyti šiai dinamikai? Kaip užtikrinti, jog kasdieniai procesai būtų nuolat tobulinami,  siekiant pasiekti norimą efektyvumą?

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva