Programa
Kaip greičiau įvesti naujokus į darbą?

Rugpjūčio 22 d.
9.30–11.00

Vadovų vaidmuo įmonėje. Penki vadovo poreikiai

 • Mokymas
 • Metodų tobulinimas
 • Vadovavimas
 • Atsakomybės
 • Darbas
11.00–11.15 Pertrauka
11:15–12:00

4-rių žingsnių darbuotojų apmokymų TWI Job Instruction metodika

 • Kaip sukurti gerus mąstymo rėmus mokymuisi?
 • Kaip mokytis darant?
 • Kartojimas sukuria atmintį ir įpročius
 • Darbo instrukcijos išskaidymo lapas
   • 1 žingsnis – parengti darbuotoją
   • 2 žingsnis – pristatyti operaciją
   • 3 žingsnis – pabandymas atlikti darbą
   • 4 žingsnis - priežiūra
12:00–13:00 Pietūs
13:00–14:30

Praktinis darbuotojų apmokymas darbo vietose. Darbuotojų įvedimo įtaka verslo rezultatams

 • Darbo instrukcijos išskaidymas
 • Praktinė užduotis: TWI darbuotojų apmokymo užduotis
 • Darbo instrukcijų mokymo rezultatai
14:30–14:45 Pertrauka
14:45–17:00

TWI sąsajos su Lean. Darbuotojų įsitraukimo didinimas

 • Taktinio Lean rezultatas
 • Lean veikimas su TWI
 • Kaip TWI stiprina darbuotojų įsitraukimą
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva