Programa
Kaip pritraukti ir išlaikyti talentus: darbuotojo patirtis organizacijoje nuo pirmo pokalbio

Spalio 19 d.
9.30–11.00

Kandidatų patirties valdymas atrankos metu

 • Kaip pasikeitė darbo rinka pandeminiu laikotarpiu? Pasikeitusios geopolitinės situacijos įtaka.
 • Kandidatų paieškos ir pritraukimo strategijos. Kaip kreiptis į pasyvų kandidatą, kad sudomintume jį dalyvauti atrankos procese? Dažniausios klaidos.
 • Atrankos proceso planavimas. Kaip optimizuoti atrankos etapus, neprarandant aktualios informacijos bei išlaikant kandidato įsitraukimą?
 • Kaip pasiruošti darbo pokalbio vedimui? Pusiau struktūruoto interviu vertės.
 • Kompetencijų modelis atrankose. Klausimų formulavimo principai: STAR metodika.
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45

Kandidatų patirties valdymas atrankos metu

 • Kaip nesugadinti gerų namų darbų? Kandidato patirties interviu metu valdymas. Dažniausios darbdavių klaidos.
 • (Ne)tinkamas kandidatas = įmonės (anti)ambasadorius rinkoje. Grįžtamojo ryšio svarba.
 • Gera atranka – pusė darbo. Naujų darbuotojų sklandaus įvedimo svarba.
12.45–13.45 Pietų pertrauka
13.45–15.15

Darbuotojų patirtis organizacijoje, kuri skatintų likti: nuo pasitenkinimo darbu iki įgalinimo, mikroklimato, įvairovės ir įtraukties užtikrinimo

 • Pagrindiniai pasitenkinimo darbu elementai; nuo ko priklauso darbuotojų pasitenkinimas darbu, kaip jis kinta ir ką daryti, kad jis augtų?
 • Pagrindiniai darbuotojų įgalinimo elementai: nuo ko jis priklauso?
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–17.00

Darbuotojų patirtis organizacijoje, kuri skatintų likti: nuo pasitenkinimo darbu iki įgalinimo, mikroklimato, įvairovės ir įtraukties užtikrinimo

 • Organizacijos mikroklimato įtaka darbuotojo lojalumui
 • Įvairovė ir įtrauktis, kaip ją teisingai pamatuoti ir kaip edukuoti darbuotojus?
 • Nuotolinis ir hibridinis darbas, kaip keitėsi darbuotojų patirtis ir kaip užtikrinti sėkmingą darbuotojų patirtį pasirinkus šias darbo formas?

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva