Programa
Standartizuotas kompetencijų valdymo modelis: „Kompetencijų matrica“

Lapkričio 30 d.
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Standartizuoto kompetencijų valdymo modelis

 • Kompetencijų matricos pagrindiniai elementai
 • Kompetencijų matricos nauda – sąsajos su atlygio sistema, ugdymo planu, karjeros planu, personalo rizikų valdymas
 • Pareigybės kompetencijos – bendrosios, profesinės, vadybinės, „minkštosios“
 • Kompetencijos lygiai
 • Kaip į kompetencijų valdymą įtraukti padalinių vadovus ir darbuotojus

 

11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45

Praktinės dirbtuvės

 • Pasirinktos pareigybės kompetencijų išgryninimas, darbas grupėse
 • Diskusija

 

12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00

Standartizuoto kompetencijų valdymo modelis

 • Praktinių pavyzdžių analizė
 • Darbuotojų kompetencijų įvertinimas ir finansinė motyvacija
 • Ugdymo plano sudarymas
 • Kompetencijų matricos sąsaja su procesų standartizavimu ir su mokymų standartizavimu

 

15.00–15.15 Kavos pertrauka
15.15–17.00

Praktinės dirbtuvės

 • Pasirinktos pareigybės kompetencijų aprašymas, tęsiamas darbas grupėse
 • Diskusija

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva