Programa
Aš – naujas vadovas. 8 dienų programa naujai paskirtiems vadovams

9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00 val.
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Vadovo vaidmuo

 • Vadovo vaidmuo organizacijoje. Dviejų trumpų verslo situacijų analizė/palyginimas.
 • Vadovo kompetencijų ir asmeninių savybių visuma. Kokio vadovo reikės rytdienos organizacijai?

Įvertinsite savo vadovavimo kompetencijas ir numatysite tobulintinas sritis. Turimas vadovavimo kompetencijas įvertinsite pasitelkę testus, patyrimines užduotis, per kolegų grįžtamąjį ryšį.

11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Vadovo sąmoningumas

 • Vadovo 7 sąmoningumo lygiai pagal R. Baretą.
 • 4 suderinamumai, kad organizacija sėkmingai funkcionuotų:
  • Ar mano vertybės atitinka mano elgesį?
  • Ar mano elgesys atitinka organizacijos vertybes?
  • Ar organizacijos vertybės atsispindi darbuotojų elgesyje?
  • Ar darbuotojų elgesys teigiamai vertinamas klientų (tiek viduje, tiek išorėje)?

Analizuosite tikrus verslo situacijų pavyzdžius ir drauge ieškosite dažniausių vadovų veiklos klaidų.

 • Organizacijos keičiasi, kai keičiasi vadovai. Asmeninė vadovo vizija: koks vadovas aš noriu būti po 3m.

Kursime savo, kaip vadovo viziją.

 

12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Turimos kompetencijos

 • Naujas požiūris į jau turimas kompetencijas, įgūdžius. Išmokti tai ką moku, perduoti kitiems.
 • Kokios mano stipriosios savybės? Kas mane daro išskirtiniu vadovu? Kokias savybes noriu paryškinti, o kokias suvaldyti?

Pasitelkę testą atliksime asmeninių savybių auditą.

Patyriminė užduotis skirta bendro sprendimo priėmimui komandoje. ​Analizuosime vadovo rolę konkrečioje situacijoje.

15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Vidinė motyvacija ir asmeninis pavyzdys

 • Vidinė motyvacija tobulėti ir augti, padedant augti kitiems.
 • Vadovavimas asmeniniu pavyzdžiu. Savidisciplina ir kaip ją lavinti.
 • Mokymosi grupės sutelktumas ir susitarimai.

Atliksite patyriminę užduotį ir per ją ieškosite visiems priimtinų elgesio normų dirbant grupėje.

16.45–17.00 Aptarimas, klausimai
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Formalus ir neformalus bendravimas

 • Asmeninės erdvės suvokimas ir prisiderinimas prie pašnekovo.
 • Kaip žmonės suvokia ir priima informaciją?
 • Ko reikia, kad mano žodžiu tikėtų?
 • Vidinė komunikacija organizacijoje.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Susirinkimai

 • Susirinkimai: kaip dažnai, kiek ilgai, kaip juos vesti, ką juose kalbėti?
 • Kaip paskatinti susirinkimuose kalbėti kitus?
 • Kaip paversti susirinkimus rezultatyviais pokalbiais?
12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Viešas kalbėjimas

 • Kaip nugalėti viešo pasisakymo baimę?
 • Kaip išgryninti pagrindinę pasisakymo žinutę?
 • Argumentavimo menas.
 • Žmonės tiki istorijomis, o ne faktais.
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Gyvenimiškos derybos ir jų taktikos

 • Kaip keisti kito žmogaus įsitikinimus, nuostatas?
 • Konfliktai ir jų sprendimas.
 • Pozityvaus mąstymo ciklas.
16.45–17.00 Aptarimas, klausimai
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas

 • Verslo duomenų analitika – kas tai yra ir nuo pradėti
 • Duomenų kelionė – nuo saugyklos iki sprendimo
 • Duomenų analitikos platformos – kuo jos skiriasi ir kas jas jungia
 • Ko tikėtis iš duomenų analitiko ir ką daryti pačiam vadovui
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Organizacijos kibernetinis saugumas ir skaitmeninės transformacijos valdymas

 • Kibernetinis saugumas – kas tai, kaip valdyti ir kas atsakingas
 • Skaitmeninė transformacija – nuo ko pradėti ir kas tai yra
 • Skaitmenizacijos valdymas – atsakymai į kodėl, ką ir kaip klausimus
12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Veiklos organizavimo strategijos pasirinkimas

 • Produktų/ paslaugų kūrimas ar projektų vykdymas
 • Valdymas – departamentai ar organizacija
 • Vertės kūrimas – viską iškart ar etapais. Interaktyvi komandinė užduotis
 • Multitasking‘as ar fokusas. Interaktyvi komandinė užduotis
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Agile - ar reikalinga man ir mano organizacijai

 • Kas tai yra ir ar tai reikalinga man ir mano organizacijai
 • Mąstysena, vertybės, principai ir metodologijos
 • Scrum ir Kanban – kas bendro, kuo skiriasi ir kada kurį taikyti
 • Interaktyvios komandinės užduotys, žaidimai
16.45–17.00 Laikas aptarimui, klausimams
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Strategija ir darbuotojai

 • Įvadas: strategijos istorija

- Nuo Su Tzu „Karo menas“ iki „Uber“ strategijos, strateginio mąstymo ir praktikos apžvalga
- „Žydrųjų vandenų“, OPFOR strategija

 • Strategija ir darbuotojai

- Misija, vertybės ir principai

- Strateginio plano komunikavimas – kaip supažindinti darbuotojus su įmonės strategija
- Strateginių tikslų kaskadavimas, darbuotojų įtraukimas į strateginių tikslų įgyvendinimą
- Strategija ir motyvacija

11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Strategija ir verslo planavimas

 • Verslo vertė
 • Verslo vertės nustatymi būdai
 • Verslo planavimas
 • Kapitalas
  - Strateginis planas – pagrindinės taisyklės
 • Prekių ženklų strategija

Praktinė užduotis

12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Rizikų valdymas

 • Esminiai rizikų valdymo klausimai

- Prekių ženklai ir jų strategija
- Ekonominės krizės ir jų valdymas

 • Įmonių transformacija
 • Verslo pradžia
 • Investicijų eksosistema Lietuvoje
 • Inovacijos kaip strategija

Praktinė užduotis

15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Technopolis“, V. Gerulaičio g. 10, Vilnius

Inovacijos

 • Strateginių inovacijų valdymas
  - Idėjų generavimas – iteracijos
  - Informacinės technologijos ir dirbtinis intelektas
  - Komercializacija
 • Strategijos atnaujinimas

Praktinė užduotis

9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Įvadas. Personalo valdymas. Vadovo vaidmuo personalo valdyme

 • Kas yra personalo valdymas?
 • Kodėl tai yra svarbu ir kuo tai gali būti naudinga viduriniosios grandies vadovams?
 • Koks vaidmuo personalo valdyme tenka vadovui ir ką veikia personalo skyrius?
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Personalo formavimas. Atranka, įvedimas į darbą, darbuotojų ugdymas

 • Atrankos proceso etapai. Kada prasideda ir baigiasi atrankos procesas? Vadovo vaidmuo atrankoje.
 • Atrankos kanalai. Kaip atsirinkite geriausią darbuotoją iš CV?
 • Kandidatų ir įmonės lūkesčių suderinimas.
 • Įvedimas į darbą, kam to reikia? Adaptacijos procesas, kaip parengti tobulą planą? Naujokų įvedimo klaidos.​

Praktinė užduotis. Atvejo analizė. Atranka. CV vertinimas.

12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Atlygio valdymas ir darbuotojų motyvavimas

 • Atlygio sistema. Kas tai?
 • Kaip esamą atlygio sistemą pritaikyti siekiant iškeltų tikslų?
 • Piniginis ir nepiniginis skatinimas. Ar tai veikia?

Praktinė užduotis. Atvejo analizė. Atlygio sistemos vertinimas.

15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Veiklos vertinimas. Grįžtamasis ryšys. Talentų valdymas.

 • Veiklos vertinimas. Tikslų nustatymas. Talentų valdymas.
 • Veiklos vertinimo sistema. Kam ji reikalinga?
 • Vertinimo pokalbis, ką reikia žinoti vadovui? Dažniausiai pasitaikančios klaidos.
 • Tikslų nustatymas ir vertinimas.
 • Talentai, kas jie ir ką su jais daryti?

Praktinė užduotis: pasirengimas metiniam pokalbiui.

16.45–17.00 Aptarimas, klausimai
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Finansų valdymas įmonėje. Verslo rizikos valdymas

1.    Įvadas. Finansų valdymas įmonėje

 • Finansų valdymo principai: rizika ir pelnas, pinigų kaina, pinigai vs pelnas, pagrįsti sprendimai
 • Pagrindinės įmonių finansų sąvokos
 • Įmonės sėkmė: kaip auginti įmonės vertę?

2.    Verslo rizikos valdymas

 • Rizikos šaltiniai
 • Skirtingų verslų rizika. Praktinė užduotis
 • Rizikos ir pinigų kainos ryšys
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Verslo sprendimų pagrindimas

 • Investicijų pagrindimas. Praktinė užduotis.
 • Verslo plėtros sprendimai
 • Efektyvumo sprendimai
 • Projekto (sprendimų) iniciavimas. Praktinė užduotis
12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.15
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Finansinės ataskaitos

 • Bendrųjų pajamų – pelno (nuostolio) ataskaita

i.    Pagrindinės sąvokos: pajamos, sąnaudos, pelnas
ii.    Pelningumo rodikliai
iii.   Praktinė užduotis

 • Finansinės būklės ataskaita – balansas

i.    Kapitalo struktūra. Skirtumai ir privalumai
ii.    Finansavimo būdai. Skolos rodikliai
iii.    Apyvartinis kapitalas. Likvidumo rodikliai
iv.   Grąžos rodikliai. Kapitalo kaina vs grąža
v.    Praktinė užduotis. Skolos ir grąžos rodikliai

15.15–15.30 Pertrauka
15.30–17.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Biudžetas ir tikslai. Įmonės ir komandos lygmuo

 • Biudžeto struktūra
 • Biudžeto ribotumas. „Lankstus" biudžetas
 • Skyriaus biudžetas. Sudarymo ypatumai
 • Sąsaja su strategija
 • Strateginiai tikslai. Kaskadavimas
 • Komandos tikslai ir veiksmų planas
 • Praktinė užduotis. Mano komandos tikslai
9.15–9.30 Dalyvių registracija
9.30–11.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Situacinis vadovavimas, darbuotojų brandos ugdymas

 • Susipažinimas, dalyvių lūkesčiai, programos pristatymas.
 • Kaip efektyviai ugdyti darbuotojus, užtikrinant jų įsitraukimą ir motyvaciją. Vienas su vienu susitikimai.
 • Darbuotojo visumos pažinimas, ilgalaikiai ir trumpalaikiai motyvatoriai.
 • Darbuotojų brandos nustatymas. Kada ir kokį vadovavimo stilių taikyti, priklausomai nuo darbuotojo brandos, kompetencijos ir motyvacijos. 
 • Praktinės užduotys – dalyvių komandos narių analizė, ugdymo planai, diskusijos, patirties pasidalijimas.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Užduočių delegavimas ir atsakomybės prisiėmimas. Aktyvus klausymas

 • Delegavimo principai ir efektyvus procesas.
 • Atsakomybės atidavimas ir prisiėmimas, atsakomybių ribos ir kaip jas apsibrėžti.
 • Praktinė užduotis – užduoties delegavimo pratimas.
 • Aktyvus klausymas ir jo nauda.
12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Empatiškas klausymas

 • Biografinis ir empatiškas klausymas, kokie skirtumai ir kada kurį naudoti.
 • Kaip išmokti klausytis empatiškai.
 • Praktinės užduotys – empatiško klausymo praktikavimas.
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Grįžtamasis ryšys

 • Grįžtamojo ryšio tipai ir teikimo gairės. 
 • Dažniausiai vadovų daromos klaidos.
 • Praktinė užduotis – grįžtamojo ryšio teikimo praktika.
 • Patyriminis žaidimas. Potyrių aptarimas ir analizė.
16.45–17.00 Dienos aptarimas, refleksijos
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Sprendimai

 • Kaip priimami sprendimai individo bei organizacijos lygmeniu?
 • Racionalūs, emocionalūs ir intuityvūs sprendimai.
 • Sprendimai susiję su žmonėmis, su procesais ir su tikslais.
11.00–11.15 Pertrauka
11.15–12.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Komandos sutelktumas

 • Komandiniai sprendimai: kompromisas ar konsensusas?
 • Įsitraukimas į sprendimų vykdymą. Kaip sužadinti daugiau asmeninės atsakomybė žmonėse, vykdant sprendimus.
 • Komandos sutelktumas į bendrą tikslą.
12.45–13.30 Pietūs
13.30–15.00
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Alternatyvų paieškos

 • Kuo svarbus kūrybiškumas, priimant sprendimus.
 • Dizaino mąstysenos principai versle.
 • Alternatyvų paieškos metodai.
15.00–15.15 Pertrauka
15.15–16.45
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Matuojame progresą

 • Skiriama laiko apibendrinti visas akademijos temas.
 • Matuojamas dalyvių vadovavimo kompetencijos progresas ir lyginama, kaip pakito žinios, įgūdžiai nuo pirmos mokymų dienos.
 • Kiekvienas dalyvis gauna grįžtamąjį ryšį surinktą iš lektorių, bei dalyvių tiesiogiai.
16.45–17.00 Aptarimas, klausimai

Šioje svetainėje naudojame slapukus (angl. „cookies“). Jie padeda atpažinti prisijungusius vartotojus, matuoti auditorijos dydį ir naršymo įpročius; taip mes galime keisti svetainę, kad ji būtų jums patogesnė.


Sutinku Valdyti slapukus