Organizacijos ir jos funkcijų brandos įsivertinimas

 • Kaip vystyti organizaciją nuosekliai, suvaldyti jos augimą?
 • Kaip suformuluoti organizacijos vystymo tikslus ir juos integruoti į organizacijos strategiją bei kaskaduoti padaliniams?
 • Kaip nustatyti savo organizacijos konkrečios funkcijos, proceso brandos lygį?
 • Kaip įsivertinti daromų pokyčių rezultatus?
Gegužės 7 d.
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Registruokitės ir, kai tik bus patvirtinta nauja šių mokymų data, informuosime jus pirmuosius

Registruotis

Organizacijos skiria didžiulius resursus vystyti savo veiklą, efektyvinti funkcijas bei procesus padaliniuose, ugdyti vadovus ir darbuotojus. Tačiau padarius tam tikrą pažangą, reikia įrankių, kurie padėtų įsivertinti, ar progresas įvyko, kokie yra tolimesni gerinimo uždaviniai. Šie iššūkiai ypač būdingi augančiose organizacijose – kuriose didėja veiklos, pardavimų apimtys, kompleksiškumas, komanda, o esami veiklos modeliai nebeveikia taip, kaip anksčiau.

Mokymuose kalbėsime apie tai, pagal kokius principus vyksta organizacijos branda ir kaip ją pamatuoti, įsivertinti, kaip suvaldyti augimą. Kaip spręsti iššūkius, kylančius konkrečiu organizacijos brandos etapu.

Mokymuose:

 • Kokie yra organizacijų brandos etapai ir kokie kyla iššūkiai pereinant į kitą etapą?
 • Kaip įsivertinti organizacijos brandos elementus ir kaip juos vystyti: lyderystę ir valdymo kokybę; procesų valdymą; technologijas ir duomenų valdymą; kompetencijų valdymą?
 • Kaip nustatyti savo organizacijos konkrečios funkcijos, proceso brandos lygį?
 • Kaip identifikuoti pagrindinius atotrūkius ir nustatyti tolimesnio vystymo prioritetus?
 • Kaip suformuluoti organizacijos vystymo tikslus ir juos integruoti į organizacijos strategiją bei kaskaduoti padaliniams?
 • Kaip į organizacijos vystymą bei brandą įtraukti padalinius ir komandas?

Mokymai skirti: organizacijų aukščiausios ir vidurinės grandies vadovams, veiklos vystymo, kokybės, procesų valdymo, LEAN, strateginio planavimo specialistams.

Mokymuose jūsų bus ne daugiau kaip 14, tad turėsite galimybę užduoti klausimus.

Registruokitės ir, kai tik bus patvirtinta nauja šių mokymų data, informuosime jus pirmuosius

Registruotis

Lina Jankauskienė

Organizacijų valdymo konsultantė, lektorė, CAN-DO ir LinaLEAN įkūrėja, valdybos narė. Pagrindinės veiklos sritys: strateginis planavimas ir valdymas, rodiklių ir tikslų nustatymas bei valdymas, veiklos efektyvinimo ir nuolatinio tobulinimo kultūros diegimas, procesų valdymas ir efektyvinimas (LEAN praktikos), standartizuotas kompetencijų valdymas.  

Jūratė Labeckienė

Veiklos architektūros, procesų valdymo ekspertė, LinaLEAN konsultantė, lektorė, koučerė. Daugiau nei 15 metų Jūratė vadovavo lietuviško kapitalo įmonėms, o pastaruosius 10 metų dirbo didelėse Lietuvos bei tarptautinėse kompanijose (TEO, Lietuvos geležinkeliai, Ignitis Group ir kt.) su veiklos transformacijų, procesų valdymo, veiklos architektūros kūrimo bei diegimo projektais. Jūratė skaito paskaitas, veda darbines sesijas, konsultuoja organizacijas bei kuria joms adaptuotas veiklos architektūros/ procesų valdymo metodikas.

Lektoriai

photo
Lina Jankauskienė
Organizacijų valdymo konsultantė

Organizacijų valdymo konsultantė, lektorė, CAN-DO ir LinaLEAN įkūrėja, valdybos narė. Pagrindinės veiklos sritys: strateginis planavimas ir valdymas, rodiklių ir tikslų nustatymas bei valdymas, veiklos efektyvinimo ir nuolatinio tobulinimo kultūros diegimas, procesų valdymas ir efektyvinimas (LEAN praktikos), standartizuotas kompetencijų valdymas.  

Organizacijų valdymo konsultantė
photo
Jūratė Labeckienė
Veiklos architektūros, procesų valdymo ekspertė, LinaLEAN konsultantė, lektorė, koučerė

Veiklos architektūros, procesų valdymo ekspertė, LinaLEAN konsultantė, lektorė, koučerė

Programa

9.30–12.30

I dalis

 1. Organizacijos brandos etapai. Jų požymiai, pagrindiniai iššūkiai.
 2. Organizacijos brandos elementai: 
  1. Lyderystė ir valdymo kokybė
  2. Procesų valdymas ir procesų valdymo brandos lygis
  3. Technologijos ir duomenų valdymas, jų branda
  4. Kompetencijos, jų valdymas
 3. Praktinė užduotis: nustatykime savo organizacijos brandos lygį (individualus darbas ir aptarimas)
 4. Konkrečios funkcijos (procesų grupės ar proceso) brandos lygio įsivertinimas

11.0011.15 Kavos pertrauka

12.30–13.30 Pietūs

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva