Programa
Projektų valdymo profesionalas. 4 dienų programa

Projektinis valdymas
9.30–11.00
Lektorius Saulius Šimkonis

Kodėl (kartais) verta įvesti projektinį valdymą

 • Kuo skiriasi projektai nuo „ne projektų“?
 • Projekto apibrėžimas ir jo svarba sėkmingam projektų valdymui. Geležinis trikampis.
 • Aplinkos neapibrėžtumai ir projektų valdymas.
 • Skirtingos projektinės aplinkos organizacijose. Projekto vadovo įgaliojimų ir atsakomybių skirtumai kiekvienoje šių aplinkų.
 • Kas yra sėkmingas projektas?
 • Projekto tikslų lygiai. Projektų ir užduočių prioritetai organizacijoje, priklausomai nuo projektų tikslų. Projekto tikslai klientui ir projekto tikslai vykdančiai įmonei.
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45
Lektorius Saulius Šimkonis

Atsakomybės projektinėje aplinkoje

 • Kodėl nepakanka gero projekto vadovo, kad projektas būtų sėkmingas? Rolės ir atsakomybės projektinėje aplinkoje.
 • Projekto savininko įtaka projekto sėkmei. Kas turi būti įtraukta į projekto komitetą? Kokios yra projektų vadovo, projekto savininko ir projektų komiteto atsakomybės: projekto inicijavime, rizikų valdyme, problemų valdyme, pokyčių valdyme, projekto uždaryme.
 • Klausimų paruošimas projekto komitetui. Projektų ir portfelio komitetai.
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.15
Lektorius Saulius Šimkonis

Apimties apibrėžimas

 • Kodėl mūsų tvarkaraštis ir biudžetas vis „plaukioja“?
 • Geras apimties apibrėžimas – pagrindas tvarkaraščio, biudžeto ir komunikacijos planavimui. Pagrindinės apimties apibrėžimo taisyklės.
 • Praktinė užduotis: pasirinkto projekto apimties apibrėžimas.
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–16.15
Lektorius Saulius Šimkonis

Įvertinimo (estimation) technikos

 • Įvertinimo technikų apžvalga. Trijų taškų įvertinimas. Ekspertinis įvertinimas. Technikų privalumai ir trūkumai skirtingiems projektams. Atsargos projektuose.
16.15–17.00
Lektorius Saulius Šimkonis

Tvarkaraščio sudarymas

 • Jei kelios užduotys vėluoja, kurią iš jų „gelbėti“?
 • Kritinio kelio metodas projekto tvarkaraščio sudarymui. Jo reikšmė nustatant užduočių prioritetus ir reaguojant į pokyčius. Tvarkaraščio suspaudimo technikos. Gairių planas.
 • Darbas daugiaprojektinėje aplinkoje. Kokią įtaką didelis užduočių kiekis daro produktyvumui? Užduoties atlikimo laiku prielaidų tikrinimas.
Rizikų ir pokyčių valdymas projektuose
9.30–11.00
Lektorius Saulius Šimkonis

Rizikų valdymas projektuose

 • Rizikų valdymo įrankiai. Rizikų registras.
 • Praktinė užduotis: rizikų analizė pasirinktame projekte.
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45
Lektorius Saulius Šimkonis

Prielaidos, problemų ir pokyčių valdymas

 • Ką daryti, kai „atsitinka gyvenimas“ ir įvyksta nenumatyti dalykai projekto plane?
 • Problemų ir pokyčių valdymas projektuose.
 • Prielaidų reikšmė projektų valdyme. Atsakomybė už prielaidas. Prielaidų ir rizikų santykis. Rizikų registras.
 • Praktinė užduotis: prielaidos projekte.
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.15
Lektorius Saulius Šimkonis

Išmoktos pamokos projektuose

 • Kodėl skiriasi mokymasis procese ir mokymasis iš projektinių pamokų?
 • Kaip gerinti visos organizacijos patirtį valdant projektus? Išmoktų pamokų įrankiai.
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–17.00
Lektorius Saulius Šimkonis

Projektai, programos ir portfeliai. Naudų valdymas ir projektinės aplinkos branda

 • Kada verta inicijuoti programas? Rolių ir atsakomybių skirtumai programų valdyme, palyginus su projektų valdymu.
 • Projektų portfelio formavimas ir valdymas. Rolės ir atsakomybės portfelio valdyme. Projektų prioritetų nustatymo technikos. Naudų valdymas.
 • Projektų valdymo tarnyba (PMO).
 • Projektų valdymo branda organizacijoje. Naudų valdymas kaip projektų valdymo brandos elementai. Projektų valdymo brandos kėlimo procesas ir atsakomybės už projektinę brandą.
Projekto vadovas – komandos lyderis
9.30–11.00
Lektorė Rima Vanagė

Komandos sutelkimas

 • Formavimosi stadijos iššūkiai
 • Kaip parodyti projekto prasmę, svarbą.
 • Kaip sutelkti komandą bendro tikslo link.
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45
Lektorė Rima Vanagė

Komunikacija

 • Prieštaravimo stadijos iššūkiai
 • Kaip atrodo geras projektų komandos susirinkimas?
 • Kaip suteikti grįžtamą ryšį: teigiamą ir koreguojantį?
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.15
Lektorė Rima Vanagė

Motyvacija

 • Normos stadijos iššūkiai
 • 7 sąmoningumo lygiai pagal R. Baretą.
 • Kaip skatinti ir motyvuoti komandą daryti ekstra mylią?
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–17.00
Lektorė Rima Vanagė

Asmeninis efektyvumas ir emocinė kompetencija

 • Brandos stadija komandos vystymesi.
 • Savidisciplina ir kaip ją lavinti.
 • Kaip užtikrinti komandos efektyvumo augimą.
 • Vadovo emocinio raštingumo pagrindas: kaip suvaldyti įtampas ir asmeninį nerimą?
Susitarimai ir interesų derinimas projektuose
9.30–11.00
Lektorius Darius Pietaris

Įvadas

 • Derybų apibrėžimas. Kodėl derybų įgūdžiai yra svarbūs projekto vadovo darbe?
 • Derybos organizacijos viduje ir su trečiosiomis šalimis.
 • Interesų derinimo ir „pyrago pasidalinimo“ derybos.
11.00–11.15 Kavos pertrauka
11.15–12.45
Lektorius Darius Pietaris

Nuo pozicijų prie interesų

 • Pasiruošimas deryboms: tinkamas savo tikslų, interesų ir pozicijų įvardinimas. Kontroliniai klausimai.
 • Derybų scenarijų numatymas ir eigos nuoseklumo išlaikymas. Balansas tarp plano laikymosi ir lankstumo. Kaip pasiruošti nenumatytoms situacijoms bei neplanuotiems posūkiams?
 • Perėjimas nuo reikalavimų ir norų prie tikslų ir interesų. Kodėl kompromisas nėra geriausia derybų baigtis? Išėjimo iš aklaviečių principai ir taktikos.
 • Kaip paruošti geriausias savo alternatyvas deryboms (BATNA) ir pateikti jas kitai pusei?
 • Socialinis ir dalykinis susitarimas. Destruktyvios emocijos derybose.
12.45–13.45 Pietūs
13.45–15.15
Lektorius Darius Pietaris

Derybos organizacijos viduje

 • Derybos su įvairiomis suinteresuotomis projekto pusėmis („stakeholder’iais“). Dažniausios klaidos, kurias darome, bandydami susitarti su savo darbo aplinkos žmonėmis.
 • Kas gali, o kas negali būti derybų objektu? Skirtingų šalių interesų derinimas.Derybos dėl projekto biudžeto bei kitų resursų, terminų ir kokybės reikalavimų.
 • Derybos bei konfliktų sprendimas su projekto komandos nariais.
 • Kaip susitarti su projekto komanda dėl užduočių atlikimo, kai mūsų svertai ir galimybės yra riboti?
15.15–15.30 Kavos pertrauka
15.30–17.00
Lektorius Darius Pietaris

Derybos su išorinėmis projekto šalimis

 • Derybos su tiekėjais. Kaip sukurti daugiau vertės projektui pirkimo derybų keliu?
 • Manipuliacijų ir blefo atpažinimas bei neutralizavimas. Kaip išvengti nepamatuotų pažadų ir pasiekti konkrečius susitarimus?
 • Kaip pasiekti geresnių rezultatų, jei tiekėjas turi daugiau galios? Psichologinis pasiruošimas ir pasitikėjimas savimi.
 • Kaip sužinoti, kokios yra realios tiekėjo galimybės ir ribos? Susitarimo zonos paieška.
 • Balanso tarp gerų santykių ir spaudimo suradimas.
 • Derybos su klientais – projekto užsakovais.

Seminaro medžiagos apibendrinimas. Individualių derybų įgūdžių tobulinimo veiksmų planų sudarymas.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva