Programa
Procesų valdymas

Rugpjūčio 30 d.
09:00–09:30 Dalyvių registracija
09:30–11:00

Procesai organizacijoje

 • Kas yra procesai
 • Proceso esminiai elementai
 • Proceso tikslas – klientų reikalavimai
11:00–11:15 Pertrauka
11:15–12:30

Procesų valdymas

 • Procesų reikšmė organizacijų valdymui
 • Procesų savininkas
 • Procesų rodikliai
 • Procesų kokybė
12:30–13:30 Pietūs
13:30–15:00

Procesų tobulinimo metodikos

 • Apribojimų Teorija
 • LEAN
 • Visuotinė kokybės vadyba (TQM) ir SixSigma
15:00–15:15 Kavos pertrauka
15:15–17:00

Procesų tobulinimo žingsniai

 • Procesų žemėlapis
 • Tobulintinų vietų nustatymas
 • Procesų tobulinimo progreso matavimas ir vertinimas

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva