Programa
Kolegos – vidiniai įmonės klientai. Kaip gerinti bendradarbiavimą ir didinti veiklos efektyvumą?

Vasario 23 d.
9.30–12.45

I dalis

  • Kokios būna suinteresuotosios šalys? Kas yra vidiniai klientai? Kaip identifikuoti vidinius klientus bei jų lūkesčius? 
  • Procesų valdymas – būdas Nr. 1 identifikuoti ir išpildyti vidinių klientų lūkesčius. Kuo papildyti „klasikinį“ procesų valdymą, kad sėkmingai atskleistume šią perspektyvą?
  • Derybos su vidiniais klientais – kada ir kaip jas vykdyti. Gerosios organizacijų patirtys.

Pertrauka 11.00–11.15

12.45–13.45 Pietūs
13.45–16.45

II dalis

Vidinių klientų aptarnavimo standarto ir jo monitoringo technikos (su pavyzdžiais):

  • OLA (operational level agreement) kaip dokumentas;
  • OLA (operational level agreements) ir SLA (service level agrements) kaip rodikliai;
  • „Vidiniai susitarimai“. 

Kaip vidinio kliento perspektyvą realizuoti strateginio planavimo bei tikslų ir rodiklių valdymo praktikomis

  • Padalinių vizijos ir misijos;
  • Padalinių tikslai;
  • Strateginio planavimo metu – kaskadavimo ir kalibracijos pratimų svarba ir kaip juos atlikti;
  • Ar verta matuoti vienų padalinių pasitenkinimą kitų padalinių teikiamomis paslaugomis? Išmoktos pamokos  

Kitos pasiteisinusios praktikos: „Kliento dienos“, „šešėliavimas“, „Horizontali“ karjera ir pan. 

Pertrauka 15.00–15.15

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva