Vebinaras. Kaip gydyti darbuotojų nusivylimą darbdaviu: kokios darbo patirtys jį sukelia ir kaip jas gerinti nešvaistant biudžeto

 • Vebinaro metu susipažinsite su Nacionalinio darbdavio patrauklumo indekso tyrimo rezultatais
 • Kaip darbuotojai vertina savo įmonės vertės pasiūlymą per 38 vertės elementus
 • Kokie darbdavio vertės elementai daro didžiausią įtaką darbuotojo lojalumui
 • Kas lemia darbuotojų ketinimą rekomenduoti savo įmonę kitiems
Balandžio 25 d. 14–15:15 val.

Vebinaras skirtas įmonių sprendimų priėmėjams – aukščiausio lygio ir vidurinės grandies vadovams, personalo specialistams.

Kodėl aktualu? 

Pasaulyje sparčiai mažėjant darbuotojų lojalumui ir įsitraukimui (ir, atitinkamai – darbo produktyvumui) įmonės susiduria su iššūkiais, kaip formuoti darbdavio vertės pasiūlymą ir darbo patirtis, kad šios neigiamos tendencijos darytų kuo mažiau žalos. 

2023 metų pabaigoje atliktas Nacionalinio darbdavio patrauklumo indekso tyrimas, ko gero, pirmą kartą Lietuvoje taip išsamiai analizavo darbuotojų požiūrį į savo darbdavius, darbo patirčių kokybę, lojalumą ir ketinimą rekomenduoti savo darbdavį kitiems. Tyrimo metu matuota: 

 • Darbdavio patrauklumo vertinimas (bendras indeksas) 

 • Darbo patirčių kokybės vertinimas (38 darbdavio vertės elementai 11-oje grupių) 

 • Darbuotojų lojalumas ir jo sąsajos su darbdavio vertės pasiūlymo patrauklumu 

 • Darbuotojų ketinimas rekomenduoti savo įmonę kitiems 

Vebinaro metu: 

 • Geriau suprasite darbdavio patrauklumo formavimo mechanizmą bei darbdavio vertės struktūrą – nuo bendro vaizdo iki pačių smulkiausių sudedamųjų dalių.  

 • Įžvelgsite esmines, su darbdavio patrauklumo formavimu susijusias problemas ir galimybes – ir nacionaliniu mastu, ir konkrečiose rinkose.  

 • Geriau suprasite, kokios darbo patirtys daro didžiausią įtaką darbuotojų lojalumui, įsitraukimui, motyvacijai ir ketinimui rekomenduoti savo darbdavį. 

Gauta informacija padės: 

 • Tiksliau nustatyti prioritetus, susijusius su darbuotojų patirčių ir įsitraukimo stiprinimu.  

 • Tiksliau formuoti darbdavio įvaizdžio strategiją, ypač planuojant veiksmus įmonės viduje. 

 • Tikslingiau valdyti įmonės vidines investicijas, skirtas darbuotojų patirtims gerinti bei darbuotojų įsitraukimui, motyvacijai, lojalumui stiprinti.  

 • Lengviau vykdyti strateginius pokyčius – įmonės viduje ir išorėje.  

Apie Nacionalinio darbdavio patrauklumo indekso tyrimą 

Tyrimas atliktas bendradarbiaujant su sociologinių tyrimų bendrove „Norstat“.  Tyrime apklausta 1000 pilnamečių Lietuvos gyventojų, dirbančių samdomą darbą. 

Tyrime naudojamas „Ogilvy Vilnius“ sukurtas darbdavio vertės pasiūlymo modelis, sudarytas iš 38 darbdavio vertės elementų, sugrupuotų į 11 grupių, apibrėžiančių darbdavio vertinimą dviem pagrindiniais aspektais – įmonės organizacinį efektyvumą (Organizacinio efektyvumo indeksas) ir darbuotojų emocinį įsitraukimą (Emocinio įsitraukimo indeksas). Tyrimo modelis sukurtas remiantis duomenimis, surinktais iš 8 strateginių sesijų, kuriose dalyvavo įvairių sektorių darbuotojai iš Lietuvos, Latvijos, Estijos, Švedijos, Lenkijos, Baltarusijos ir Bulgarijos (iš viso daugiau kaip 250 dalyvių) ir apie 100 giluminių interviu (1–1,5 val. trukmės). Medžiaga modelio struktūrai rinkta 2017–2023 metais. 

Vebinarą veda

Jonas Banys, Nacionalinio Darbdavio patrauklumo indekso projekto autorius, komunikacijos agentūros „Ogilvy Vilnius“ strateginės komunikacijos konsultantas, darbdavio įvaizdžio, darbdavio vertės pasiūlymo (EVP) specialistas, šioje srityje dirbantis nuo 2017 metų, kuriantis darbdavio įvaizdžio strategijas įmonėms Lietuvoje ir užsienyje. 

Lektoriai

photo
Jonas Banys
Nacionalinio Darbdavio patrauklumo indekso projekto autorius, komunikacijos agentūros „Ogilvy Vilnius“ strateginės komunikacijos konsultantas, darbdavio įvaizdžio, darbdavio vertės pasiūlymo (EVP) specialistas

Nacionalinio Darbdavio patrauklumo indekso projekto autorius, komunikacijos agentūros „Ogilvy Vilnius“ strateginės komunikacijos konsultantas, darbdavio įvaizdžio, darbdavio vertės pasiūlymo (EVP) specialistas

Kaina

Dalyvio mokestis

45 Eur
+ PVM

„Verslo žinių“ prenumeratoriams

20 Eur
+ PVM Įprasta kaina 45 Eur

„Darbo teisės vadovo“ ir BondHR prenumeratoriams

0 Eur
+ PVM Įprasta kaina 45 Eur

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva