Aš – naujas vadovas. 8 dienų programa naujai paskirtiems vadovams

 • Sustiprinsite turimas vadovavimo kompetencijas ir įgysite naujų
 • Praktikuositės ugdyti komandą, deleguoti užduotis, teikti ir priimti grįžtamąjį ryšį
 • Gilinsitės į finansus, komunikaciją ir personalo valdymą
Rugsėjo 12 – gruodžio 12 d.
„Park Inn“, Oreivių g. 32, Vilnius

Apie mokymus

Grupėje jūsų bus ne daugiau kaip 14. Kiekvieną mokymų dieną bus skiriama laiko praktinėms užduotims. Mokymų dalyviams išduodamas sertifikatas.​

Mokymai skirti:

 • naujai paskirtiems viduriniosios grandies vadovams;
 • tiem specialistams, kurie netrukus taps viduriniosios grandies vadovais.

Mokymo tikslas - suteikti žinių, kaip:

 • efektyviai vadovauti;
 • perteikti informaciją, spręsti konfliktus;
 • bendrovės strategiją paversti jūsų vadovaujamo skyriaus ar padalinio darbuotojų individualiais tikslais;
 • vertinti, ar darbuotojai sėkmingai juda tikslų link;
 • darbuotojams teikti konstruktyvų grįžtamąjį ryšį, ypač, kai vadovaujate buvusiems kolegoms;
 • spręsti svarbiausius personalo klausimus;
 • motyvuoti darbuotojus;
 • formuoti skyriaus biudžetą;
 • planuoti skyriaus veiklos finansus;
 • priimti sprendimus.

Mokymuose jūs:

 • įvertinsite turimas žinias pirmą mokymų dieną;
 • išmatuosite progresą paskutinę mokymų dieną.

Mokymus sudaro 8 dienų ciklas:

I diena. „Aš - naujas vadovas“

 • Vadovo kompetencijų ir asmeninių savybių visuma.
 • Vadovavimo kompetencijų įsivertinimas, tobulintinų sričių nusimatymas.
 • Naujai požiūris į jau turimas kompetencijas, įgūdžius ir išmokti jas taikyti ne tik sau, bet ir kitiems.
 • Vadovo rolė organizacijoje.
 • Vidinė motyvacija tobulėti ir augti, padedant augti kitiems.
 • Mokymosi grupės sutelktumas ir susitarimai.

II diena. „Komunikacija“

 • Vidinė komunikacija.
 • Formalus ir neformalus bendravimas.
 • Kaip žmonės suvokia ir priima informaciją.
 • Bendravimas individualiai ir grupėse.
 • Konfliktai ir jų sprendimas.
 • Susirinkimai. Kaip dažnai, kiek ilgai, kaip juos vesti, ką juose kalbėti? Kaip paskatinti kalbėti kitus?
 • Viešo kalbėjimo įgūdžiai.

III diena. „Nuo duomenų vertės iki skaitmeninės transformacijos valdymo“

 • Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas
 • Skaitmeninės transformacijos valdymas
 • Veiklos organizavimo strategijos pasirinkimas
 • Agile – ar reikalinga man ir mano organizacijai

IV diena. „Nuo strategijos iki individualių tikslų“

 • Strateginis mąstymas.
 • Organizacijos strateginiai tikslai ir mano skyriaus vieta juose.
 • Kaip mano skyriaus ir individualūs darbuotojų tikslai koreliuoja su visos organizacijos tikslais.
 • Prioritetų nustatymas, veiklos planavimas ir organizavimas.
 • Veiklos stebėjimas ir kontrolė.
 • Veiklos plano koregavimas.

V diena. „Personalo valdymas“

 • Atranka: trūkstamų kompetencijų nustatymas, atrankos procesas, pokalbis su galimais darbuotojais.
 • Naujo darbuotojo adaptavimas kolektyve.
 • Piniginis ir nefinansinis motyvavimas.
 • Darbuotojų ugdymas.
 • Nuolatinis grįžtamasis ryšys ir metiniai pokalbiai.
 • Karjeros planavimas, talentų valdymas

VI diena. „Darbuotojų ugdymas“

 • Darbuotojų brandos ugdymas.
 • Situacinis vadovavimas.
 • Vadovavimo stiliaus derinimas pagal darbuotojo brandą.
 • Užduočių delegavimas ir atsakomybės prisiėmimas.
 • Aktyvus klausymas ir jo nauda.
 • Ugdantis ir konstruktyvus grįžtamasis ryšys.
 • Partneryste grįstų santykių kūrimas ir bendravimo principai.

VII diena. „Finansų valdymas“

 • Įmonių finansinės ataskaitos ir jų analizė.
 • Turto panaudojimo arba apyvartumo rodikliai.
 • Pelningumo rodikliai.
 • Investicijų ir projektų vertinimas.
 • Verslo biudžetavimas: praktiniai pavyzdžiai.
 • Biudžeto sudarymas ir rizikos vertinimas.

VIII diena. „Sprendimai“

 • Kaip priimami sprendimai.
 • Kūrybiškumas, sprendimų alternatyvų paieškos.
 • Organizacinė kultūra ir jos transformacija.
 • Vertybės ir kaip jas įgalinti.
 • Skiriama laiko apibendrinti visas temas.
 • Matuojamas progresas ir lyginama, kaip pakito žinios nuo pirmos mokymų dienos.

Orinta Žvirzdinė

„FranklinCovey“ partnerė, lyderystės ir asmeninio tobulėjimo trenerė, koučingo specialistė, „International Coach Federation“ narė. Ji yra verslo praktikė, sukaupusi daugiau nei 15 metų vadovavimo ir verslo valdymo patirtį, iš jų – 6 metų strateginio valdymo patirtį „Swedbank“ valdyboje, vadovaujant mažmeninės bankininkystės tarnybai. Šiuo metu Orinta aktyviai dalinasi savo sukaupta patirtimi vesdama mokymus vadovams ir jų komandoms. Jos ekspertinės sritys yra verslo vadyba, vadovavimas ir lyderystė, asmenybės ugdymas.

Rima Vanagė

Organizacinės psichologijos ekspertė, sukaupusi 20 metų patirtį dirbdama su Lietuvos bei užsienio verslo įmonėmis. 10 metų Rima dirbo Vadybos ir ekonomikos universitete ISM, kuriame ji dėstė vadovų magistrantūros programose. Ji yra taikomosios organizacinės psichologijos programos bendraautorė.

Arvydas Strumskis

„Verslo angelų fondo I,II“ įkūrėjas, investicinio komiteto narys, valdybos narys, turi daugiau nei 25 metų rizikos kapitalo, verslų vystymo patirtį. Verslo angelų tinklo LitBAN vienas iš steigėjų ir valdybos narys. Aktyvus verslo angelas vystant verslus, investuojant, įsigyjant ir parduodant įmones. Dalyvavo gamybos įmonių, informacinių technologijų, lazerių ir fotonikos, turto valdymo, maisto pramonės įmonių valdybose. Aktyvus Start Up bendruomenės dalyvis ir investuotojas.

Iki investicinės veiklos pradžios dirbo tarptautinėse konsultacijų bendrovėse „SIAR-Bossard“, „Cap Gemini“, kur dalyvavo ir vadovavo BBH, „Statoil“, „Tamro“ projektams.

Arvydas Strumskis baigė matematikos studijas Vilniaus Universitete, mokėsi „Cap Gemini“ organizuotoje tarptautinio verslo mokykloje. Aktyviai dalinasi patirtimi, dalyvauja mokymuose ir konferencijose.

Irena Pupienienė

Personalo valdymo ekspertė, turinti daugiau nei 15 metų praktinę patirtį dirbant žmogiškųjų išteklių valdymo srityje. Ilgametė darbo lietuviško ir tarptautinio kapitalo mažmeninės prekybos bei gamybos įmonėse patirtis ir sukauptos žinios, padeda Irenai teikti praktines konsultacijas organizacijoms ir vadovams personalo valdymo, komandos formavimo, lyderystės klausimais bei pritaikyti personalo valdymo sistemas įgyvendinant įmonių strateginius tikslus. Šiuo metu Irena dirba Šiauliuose įsikūrusioje dviračių gamybos UAB „Baltik Vairas“, yra bendrovės „HR Experts“ partnerė.

Nerijus Datkūnas

Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas.

Arūnas Penkaitis

Arūnas turi daugiau nei 25 metus IT, verslo ir valstybinių įmonių skaitmenizavimo ir inovacijų diegimo Europoje patirties. Pastaruosius 10 metų konsultuoja Baltijos šalių ir Skandinavijos įmones Agile taikymo klausimais. Arūnas taip pat yra projekto  „Women Go Tech“ bei Inovacijų agentūros mentorius ir vienas iš Lietuvos IT vadovų klubo CIO.LT vadovų.

Lektoriai

photo
Nerijus Datkūnas
Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas

Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas.

Įmonių valdymo profesionalas, strategijos, bendrovių valdysenos ir įmonių finansų konsultantas

Programa

9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00 val.

Vadovo vaidmuo

 • Vadovo vaidmuo organizacijoje. Dviejų trumpų verslo situacijų analizė/palyginimas.
 • Vadovo kompetencijų ir asmeninių savybių visuma. Kokio vadovo reikės rytdienos organizacijai?

Įvertinsite savo vadovavimo kompetencijas ir numatysite tobulintinas sritis. Turimas vadovavimo kompetencijas įvertinsite pasitelkę testus, patyrimines užduotis, per kolegų grįžtamąjį ryšį.

9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Formalus ir neformalus bendravimas

 • Asmeninės erdvės suvokimas ir prisiderinimas prie pašnekovo.
 • Kaip žmonės suvokia ir priima informaciją?
 • Ko reikia, kad mano žodžiu tikėtų?
 • Vidinė komunikacija organizacijoje.
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Duomenimis grįstas sprendimų priėmimas

 • Verslo duomenų analitika – kas tai yra ir nuo pradėti
 • Duomenų kelionė – nuo saugyklos iki sprendimo
 • Duomenų analitikos platformos – kuo jos skiriasi ir kas jas jungia
 • Ko tikėtis iš duomenų analitiko ir ką daryti pačiam vadovui
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Strategija ir darbuotojai

 • Įvadas: strategijos istorija

- Nuo Su Tzu „Karo menas“ iki „Uber“ strategijos, strateginio mąstymo ir praktikos apžvalga
- „Žydrųjų vandenų“, OPFOR strategija

 • Strategija ir darbuotojai

- Misija, vertybės ir principai

- Strateginio plano komunikavimas – kaip supažindinti darbuotojus su įmonės strategija
- Strateginių tikslų kaskadavimas, darbuotojų įtraukimas į strateginių tikslų įgyvendinimą
- Strategija ir motyvacija

9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Įvadas. Personalo valdymas. Vadovo vaidmuo personalo valdyme

 • Kas yra personalo valdymas?
 • Kodėl tai yra svarbu ir kuo tai gali būti naudinga viduriniosios grandies vadovams?
 • Koks vaidmuo personalo valdyme tenka vadovui ir ką veikia personalo skyrius?
9.15–9.30 Dalyvių registracija
9.30–11.00

Situacinis vadovavimas, darbuotojų brandos ugdymas

 • Susipažinimas, dalyvių lūkesčiai, programos pristatymas.
 • Kaip efektyviai ugdyti darbuotojus, užtikrinant jų įsitraukimą ir motyvaciją. Vienas su vienu susitikimai.
 • Darbuotojo visumos pažinimas, ilgalaikiai ir trumpalaikiai motyvatoriai.
 • Darbuotojų brandos nustatymas. Kada ir kokį vadovavimo stilių taikyti, priklausomai nuo darbuotojo brandos, kompetencijos ir motyvacijos. 
 • Praktinės užduotys – dalyvių komandos narių analizė, ugdymo planai, diskusijos, patirties pasidalijimas.
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Įmonių finansinės ataskaitos ir jų analizė

 • Finansinės ataskaitos
 • Turto panaudojimo arba apyvartumo rodikliai
 • Pelningumo rodikliai
9.15–9.30 Registracija
9.30–11.00

Sprendimai

 • Kaip priimami sprendimai individo bei organizacijos lygmeniu?
 • Racionalūs, emocionalūs ir intuityvūs sprendimai.
 • Sprendimai susiję su žmonėmis, su procesais ir su tikslais.

Kaina

Dalyvio mokestis

1920 Eur
+ PVM Įprasta kaina 2400 Eur

Šis dalyvio mokestis galioja iki liepos 5 d.

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva