Apie mokymus

Metai buvo puikūs, uždirbote pelno, o kas toliau?

Šiuose mokymuose:

  • suprasite įmonės pelno paskirstymo principus;
  • sužinosite, kaip mokestinė ir teisinė aplinka veikia dividendų mokėjimo politiką;
  • gebėsite priimti teisingus sprendimus dėl dividendų mokėjimo ir savų akcijų supirkimo, atsižvelgiant į mokestinę ir teisinę aplinką;
  • suvoksite įmonės nuosavo kapitalo sandarą ir nuosavo kapitalo formavimo principus.

Tiksliau sakant, aiškinsimės, kokiais kanalais bendrovės perduoda akcininkams uždirbtą pridėtinę vertę, gilinsimės į bendrovės nuosavo kapitalo sandarą, įstatinio kapitalo didinimo ir mažinimo bei rezervų formavimo ir panaudojimo mokestinius ir teisinius aspektus.

Analizuosime pelno (nuostolių) paskirstymo ir dividendų mokėjimo mokestinius ir teisinius aspektus, iš to kylančias akcininkų teises ir pareigas bei galimą atsakomybę. Aptarsime savų akcijų įsigijimo tikslus, procedūras bei mokestinius ir teisinius aspektus.

Daug dėmesio skirsime pelno paskirstymo politikai, palyginant dividendų mokėjimo ir savų akcijų įsigijimo privalumus bei trūkumus, taip pat abiejų politikų poveikį įmonės akcijos kainai bei naudą investuotojams.

Bus vertinamas mokesčių poveikis vertės paskirstymo sprendimams ir analizuojama žinia, kurią tokie sprendimai siunčia rinkoms (signalizavimo hipotezė).

Mokymai skirti:

  • verslo savininkams ir bendrovių vadovams;
  • viduriniosios grandies vadovams;
  • finansų vadovams.

Renkame ne didesnę nei 14 dalyvių grupę.

Algimantas Laurinavičius

yra UAB „Hanner“ finansų direktorius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras, 2013 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.).

Antanas Laurinavičius

rūpinasi UAB „IKFA“ finansais. Jis taip pat yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, 2014 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.). Domisi kredito rizikos valdymo, rizikos kapitalo, įmonių finansų bei strateginio valdymo temomis.

Lektoriai

Algimantas Laurinavičius
photo
Algimantas Laurinavičius
UAB „Hanner“ finansų direktorius

UAB „Hanner“ finansų direktorius, Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto docentas, socialinių mokslų daktaras, 2013 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.).

Algimantas Laurinavičius
UAB „Hanner“ finansų direktorius
Antanas Laurinavičius
photo
Antanas Laurinavičius
UAB „IKFA“ vadovas, VU Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras

rūpinasi UAB „IKFA“ finansais. Jis taip pat yra Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras, 2014 m. apgynęs disertaciją Vilniaus universitete. Magistro laipsnį įgijo Prancūzijoje, Orleano universitete (2007 m.), ir Vilniaus universitete (2008 m.). Domisi kredito rizikos valdymo, rizikos kapitalo, įmonių finansų bei strateginio valdymo temomis.

Antanas Laurinavičius
UAB „IKFA“ vadovas, VU Ekonomikos fakulteto Finansų katedros docentas, socialinių mokslų daktaras

Programa

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Bendrovės nuosavo kapitalo sandara

Įstatinio kapitalo didinimas: mokestiniai ir teisiniai aspektai

09:15-09:30 Registracija
09:30-11:00

Savų akcijų įsigijimas

Savų akcijų įsigijimas: mokestiniai ir teisiniai aspektai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva