Programa

Gruodžio 7 d.
08:45-09:00 Registracija
09:00-10:30 val.
Vilnius

Būtinosios darbo sutarties sąlygos ir nebūtinos, bet pageidautinos sąlygos

  • Be kokių sąlygų darbo sutartis bus laikoma nesudaryta
  • Be kokių sąlygų negalima sudaryti jokios darbo sutarties, nors jos ir nėra būtinos (taikoma svarbesnėms pozicijoms)
  • Apie ką verta dar pagalvoti, rengiant tipinį darbo sutarties projektą
  • Kiti su darbo sutarties sudarymu susiję formalumai

Drauge aiškinsimės, kokią naudą jūsų verslui kuria tam tikros darbo sutarties sąlygos, kada jas verta ir kada neverta naudoti.

10:30-10:45 Pertrauka
10:45-12:00
Vilnius

Specialių sąlygų apžvalga. Kokios apimties turi būti „gera“ darbo sutartis

  • Konfidencialumo sąlyga
  • Nekonkuravimo sąlyga
  • Interesų konflikto vengimas
  • Kokį lankstumą suteikia DK, tariantis su daugiau uždirbančiais darbuotojais
  • Kitos sąlygos (gal galima patikslinti, kokios jos)

Drauge nagrinėsime specialias darbo sutarties sąlygas, aiškinsimės, kada jos taikomos, ir kas svarbu jas formuluojant.

12:00-12:30 Aptarimas, klausimai
Pranešėjai
Pranešėjai

„Verslo žinios“ - galvojantiems savo galva